Google Cloud

Yksi alusta, loputtomasti mahdollisuuksia.

Google Cloud Platform – alusta joka mahdollistaa innovatiivisen kehittämisen rajattomasti skaalautuen

Google Workspace – yhdessä työskentelyn tehokkuus ratkaisuna uudenlaiseen työkulttuuriin

Google Workspace (entinen G Suite)

 

Uudenlainen työkulttuuri asettaa työvälineille vaatimuksia, johon kokonaisvaltainen viestintäratkaisu Google Workspace vastaa. Tiedon jakaminen ja yhdessä työskentely ovat avain tekijöitä Google Workspacessa, jonka älykkäät ominaisuudet tukevat liikkuvaa työskentelyä ja takaavat helpon tavan pitää yhteyttä kollegoihin silloinkin kun heidän fyysinen sijaintinsa on kaukana. Workspace-kokonaisuuksia on saatavissa: Business Starter, Business Standard, Business Plus ja Enterprise.

 

 

Google Cloud Platform

 

GCP tarjoaa rajattomasti skaalautuvan alustan sovelluskehitykseen ja tiedon tallentamiseen. Suomalaisilla organisaatioilla on myös mahdollisuus valita datan säilytyspaikaksi Haminan datakeskuksen.

  • Cloud Storage
  • Compute Engine
  • App Engine
  • Cloud SQL
  • Cloud SDK
  • BigQuery
  • Ja monia muita, katso lista täältä